Συγγραφικό Έργο


Αντιλαμβανόμενος πολύ ενωρίς ότι η άρτια και αποτελεσματική διδασκαλία χρειάζεται και το κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό  εκτός βεβαίως από το πάθος και την ολοκληρωτική αφοσίωσή μου στο λειτούργημα του εκπαιδευτικού,  έχω συγγράψει  σχολικά βοηθήματα και βιβλία τόσο για το Γυμνάσιο όσο και για το Λύκειο, δίνοντας έμφαση στα μαθήματα της Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Συγγράφω διαρκώς νέα βιβλία και εμπλουτίζω ή επαναδιαπραγματεύομαι το περιεχόμενο των παλαιότερων συγγραμμάτων, στοχεύοντας πάντα στην εξέλιξη, στην αρτίωση και στην επιτυχία των μαθητών μου σε γνωστικό επίπεδο. Μέχρι σήμερα έχω συγγράψει περισσότερα από εβδομήντα βοηθήματα και συγγράμματα. Επιπλέον, εκδίδω και διανέμω  Πανελλαδικά και στην Κύπρο τα σχολικά βοηθήματα ¨Λατινικά, Θεωρητική Κατεύθυνση (Γ΄ Λυκείου)¨  και ¨Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Γυμνάσιο-Λύκειο)¨  μέσω του εκδοτικού οίκου και δικτύου βιβλιοπωλείων ΣΑΒΒΑΛΑΣ.  Με μεθοδικότητα, συστηματική μελέτη, οργάνωση, σπουδή και το κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό όλοι οι στόχοι των μαθητών μου επιτυγχάνονται. 

Παρακάτω δημοσιεύονται οι περισσότεροι από τους τίτλους και τα εξώφυλλα των συγγραμμάτων μου.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα