Βάσεις – Υπολογισμός Μορίων


Με την κατηγορία «Πανελλήνιες Εξετάσεις» ευελπιστώ να παρέχω συνεχή και επικαιροποιημένη ενημέρωση στους υποψηφίους για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, παραθέτοντας πίνακες με τις βάσεις, τις βαθμολογίες , τον υπολογισμό μορίων και τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων σχετικά με την πρόσβασή τους  στις σχολές ενδιαφέροντός τους. Επίσης, θα δημοσιοποιώ άρθρα, ανακοινώσεις και πληροφορίες από τα ΜΜΕ που αφορούν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

 

Συγκριτικοί Πίνακες Βάσεων των ετών 2011 και 2012

 

Βαθμός πρώτου – τελευταίου εισαγόμενου στα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ από Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ

 

Υπολογισμός Μορίων

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα