Πανελλήνιες – ΜΜΕ


Με την κατηγορία «Πανελλήνιες Εξετάσεις» ευελπιστώ να παρέχω συνεχή και επικαιροποιημένη ενημέρωση στους υποψηφίους για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, παραθέτοντας πίνακες με τις βάσεις, τις βαθμολογίες , τον υπολογισμό μορίων και τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων για την πρόσβασή τους  στις σχολές ενδιαφέροντός τους. Επίσης, θα δημοσιοποιώ άρθρα, ανακοινώσεις και πληροφορίες από τα ΜΜΕ που αφορούν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Στη κατηγορία αυτή μπορείτε να βρείτε